Lâm Hạnh OB

Bột mạch nha 12g, bột bạch biển đậu 9g, bột hoài sơn 9g, bột ý dĩ 9g, bột liên nhục 9g, cao linh chi 3g, cao thổ phục linh 3g, cao đảng sâm 3g, ca sa nhân 2g, cao nhục đậu khấu 2g, cao trần bì 2g, cao kê nội kim 2g. Phụ liệu: đường glucose vừa đủ 100g.